16/9/10

Mai caminaràs sol...

Walk on through the wind, Walk on through the rain,
Though your dreams be tossed and blown..
Walk on, walk on, with hope in your heart,
And you’ll never walk alone…
You’ll never walk alone.

Camina a través del vent, camina a través de la pluja,
Encara que els teus somnis es vegin sacsejats i colpejats ..
Segueix caminant, segueix caminant,
amb esperança en el teu cor,
I mai caminaràs sol ...
Mai caminaràs sol.