12/1/11

Mesures alemanes.

Dimarts dia 4/1/11, el Xavier Sala-i-Martín va estar al Versió Rac1 del Toni Clapés. Després de donar la seva peculiar versió de la nova llei del tabac, va parlar de les raons per les quals Alemanya ha tancat 2010 amb una taxa d'atur d'un 7,4% la més baixa en els últims 20 anys.
Jo us cito les principals, penso que és interessant reflexionar-hi...

- La primera i més important és el creixement econòmic. Alemanya està creixent, nosaltres no. Hem de tenir en compte que Espanya necessita créixer sobre el 2,5% per crear llocs de treball, i ara està lluny.
- La Flexibilitat del Mercat Laboral. Al 2003, Alemanya va prendre mesures liberalitzadores del Mercat Laboral com la introducció de sistemes de reducció de jornada laboral en temps de crisi. El Govern pagava la diferència del salari fins arribar al salari normal en temps de crisi.
- Lluita contra el frau laboral. També s'ha eliminat les pre-jubilacions, i s'ha reduït la durada del subsidi d'atur.
- El Govern ha ajudat als aturats a re-qualificar-se. Programes d'educació per reciclar la gent que ha perdut el lloc de treball i ajudar-los a adaptar-se als canvis que es poden produir en el mercat de treball.

Si algú vol escoltar totes les explicacions, pot buscar-ho al Rac1 a la Carta del dia 4/1/11. Programa "Versió Rac1" a la franja horària de les 17 h. sobre el minut 26.